Forstå din Dexa rapport

Her kan du få en forklaring på de begreber, der anvendes i din Dexa-rapport, så du kan opnå en bedre forståelse af resultatet.

Appendikulær lean masse

Lean masse målt på de appendikulære dele af kroppen, som primært omfatter arme og ben.

Målet hjælper med at vurdere muskelmassen og mængden, og kan være en indikator på ernæringsstatus eller fysisk form. Muskelmassen måles mere præcist gennem den appandikulære lean masse, da der er færre ikke-muskulære, lean strukturer (organer) i arme og ben, der påvirker målet af muskelmassen, end hvis torsoen og hovedet medregnes.

Beregnet vægt

Kropsvægten beregnet gennem Dexa kropskompositionsscanningen. Beregnet vægt kan ofte give et lidt andet resultat end vejet vægt.

Målet hjælper med at vurdere muskelmassen og mængden, og kan være en indikator på ernæringsstatus eller fysisk form. Muskelmassen måles mere præcist gennem den appandikulære lean masse, da der er færre ikke-muskulære, lean strukturer (organer) i arme og ben, der påvirker målet af muskelmassen, end hvis torsoen og hovedet medregnes.

Body Mass Index (BMI)

Body Mass Index (BMI) eller kropsmasseindekset er forholdet mellem vægt og højde. Højt BMI (≥25 er kategoriseret som overvægt, mens ≥30 er kategoriseret som fedme) er associeret med vægtrelaterede helbredsrisici. BMI har dog en række begrænsninger, se nedenfor.

BMI forholder din samlede vægt med din højde. BMI-målet tager imidlertid ikke højde for er din kropskomposition. BMI-målet differentierer ikke imellem knoglevæv, lean masse og fedtvæv. BMI kan på den måde ikke fortælle dig hvilke væv i din krop der vejer hvad og BMI-målet siger derfor heller ikke noget om hvor fedtet i din krop er placeret. Disse er en vigtige begrænsninger ved BMI, som gør det til et grovkornet mål.
For høj BMI giver altså et mål for “overskydende vægt”, ikke nødvendigvis “overskydende fedt”. Eksempelvis kan personer med stor muskelmasse kan have BMI over 25, skønt overvægten skyldes en stor lean masse og ikke store mængder fedtvæv. Din kropskomposition kortlægges ved en Dexa scanning, og på den måde giver scanningen et væsentligt mere nuanceret indblik end BMI.

Læs mere om høj BMI er associeret med helbredsrisici her

Læs mere om BMI – hvad det kan og hvad det ikke kan her

Bone Mineral Content (BMC)

Bone Mineral Content (BMC) eller knoglemineralindhold måler den samlede mængde mineralske stoffer i knoglevævet og bruges blandt andet til at evaluere knoglernes styrke og tæthed.

Bone Mineral Density (BMD)

Bone Mineral Density (BMD) eller knoglemineraldensitet er en måling af knoglernes tæthed, og er afgørende for at vurdere knoglesundhed og risikoen for knoglebrud. Høj BMD indikerer stærke knogler, mens lav BMD kan signalere knogletab og osteoporoserisiko.

BMD målingen omregnes til en T -og en Z-score, der bruges som overordnede udtryk for knoglesundheden. En sund livsstil uden rygning og for megen alkohol, men med sund kost og motion kan reducere det fald i BMD, som følger med alderen. En Dexa kropskompositionsscanning giver et helkropsbillede af blandt andet knoglemineraldensiteten og dit knoglehelbred, og ved flere scanninger kan udviklingen i din BMD følges over tid. En Dexa osteoporosescanning fokuserer specifikt på lænderyggen og hofteregionen for at diagnosticere knogleskørhed. De to målinger tjener forskellige formål og bør ikke sammenlignes.

Læs mere om positiv effekter på BMD både i rygraden og lårbenshalsen. Studiet er udført på post-menopausale kvinder

Bliv klogere på trænings, alkohol og rygnings effekt på knoglesundhed og osteoporoserisiko

Estimeret Visceral Adipose Tissue (VAT)

Estimeret Viceral Adipose Tissue (VAT) angiver den estimerede mængde af fedt omkring de indre organer i maven. Mængden afhænger af køn, alder og individuel sundhedstilstand.

Dexa-scanneren inddeler kroppens væv i fedtvæv, knogle og lean masse. På den måde kan scanneren estimerer hvor meget fedtvæv der er omkring organerne i maveregionen, da fedtvævet slipper en anden mængde røntgenstråler igennem end knogle, muskler og organer gør. Din scannings VAT-værdi er et estimat, fordi mængden af fedt udregnes ved at afgrænse maveregionen i scanningens efterbehandling/planlægning. Højere værdier af VAT er associeret med en række helbredsricisi og vi har samlet information om emnet nedenfor. Du kan følge dine VAT-resultater ved gentagne scanninger og derigennem få et indblik i din udvikling.

Læs mere om VAT-anbefaling

Læs mere om Alders- og kønsspecifikke ændringer i visceral fedtmasse gennem hele levetiden

Læs mere om referenceværdier for kropssammensætningsparametre og visceralt fedtvæv (moms) af Dexa hos voksne i alderen 18-81 år

Læs mere om alders- og kønsspecifikke referenceintervaller for visceral fedtmasse hos voksne

Læs mere om mekanismer, der forbinder fedme med hjerte-kar-sygdomme

Læs mere om fordeling af kropsfedt, hændelse af hjerte-kar-sygdomme, kræft og dødelighed af alle årsager

Læs mere om abdominale viscerale og subkutane fedtvævsrum

Læs mere om visceral fedt og risikoen for metabolisk syndrom på tværs af kropsmasseindeks

Læs mere om DEXA som metode for VAT-måling i forhold til bioimpedans

Fat Mass Index (FMI)

Den samlede mængde kropsfedt af kropsvægten korrigeret for højde.

Fat Mass Index (FMI) forholder din krops fedtvæv med din højde, imodsætning til Body Mass Index (BMI) der forholder sig til den samlede kropsvægt. Dermed tager Fat Mass Index højde for selve fedtvævet i sin vudering. En opgørelse for hvilke FMI-værdier, der korresponderer til BMI-grænserne for overvægt ses i din Dexa rapport.
Fedtvæv indgår i vores celler og cellevægge. Derudover består en bestanddel af hjernen af fedt, ligesom vores nerveledningssystem gør det. Ydermere er fedt en energikilde og et energilager, ligesom det indgår i vores temperaturregulering. Meget lave fedtniveauer kan tillige forstyrre kroppens hormonelle balance. Dertil kommer, at fedt indtaget i kosten er et element i at opnå optimalt optag af de fedtopløselige vitaminer A, D, E og K. Disse vitaminer er vigtige for alt fra vores knoglesundhed til immunforsvar og vores blods evne til at størkne.

Læs mere om Dual Energy X-Ray Absorptiometry Referenceværdier for kropssammensætning fra NHANES

Jævnaldrende

Når der i Dexa scanningsrapporten henvises til jævnaldrende, svarer dette til scannede personer af samme alder i NHANES databasen.

NHANES databasen har data på 20.000 personer i alderen 8-85 år. Er du over 85 år kan vi desværre ikke give dig reference data for jævnaldrende, da der ikke foreligger tilstrækkelig data på området.

Læs mere om Dual Energy X-Ray Absorptiometry Referenceværdier for kropssammensætning fra NHANES

Kropsfedt

Mængden af fedtvæv i kroppen.

Kropsfedt fungerer blandt andet som energilager og i vores temperaturregulering, men overdreven ophobning kan øge risikoen for sundhedsproblemer såsom hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

 

Lean masse

Mængden af fedtvæv i kroppen.

Den del af kropsvægten, der ikke er knoglemasse eller fedtvæv, men muskulatur, sener, ledbånd, organer mv. Tallet er således et surrogat-mål for muskelmasse.

Muskelmasse spiller en afgørende rolle i basal stofskifte og energiforbrug samt i fysisk styrke og mobilitet.
Et rent muskelmassemål er ikke muligt, da vævstætheden i mange af kroppens bløddele er relativt ensartet, og på den måde vil disse forskellige bløddelsvæv bremse røntgenstråler på tæt ved samme måde og kan derfor ikke adskilles.

Lean masse index

Den samlede mængde lean masse af kropsvægten korrigeret for højde.

Lean Mass Index (LMI) forholder din krops lean masse med din højde, imodsætning til Body Mass Index (BMI), som tager din samlede kropsvægt. Dermed tager Lean Mass Index højde for selve lean massen i sin vudering. Dette giver dig et mere nuanceret indblik i din kropskompostion.

NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey)

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) er et program designet til at vurdere sundhed og ernæringsstatus for voksne og børn i USA. NHANES udfører kontinuerligt en sundhedsundersøgelse af den amerikanske befolkning og indsamler data på omkring 5000 personer hvert år fra interviews, fysiske undersøgelser og medicinske tests. Siden 1999 har NHANES udført Dexa fuldkropsscanninger som del af deres undersøgelse.

Lean Mass Index (LMI) forholder din krops lean masse med din højde, imodsætning til Body Mass Index (BMI), som tager din samlede kropsvægt. Dermed tager Lean Mass Index højde for selve lean massen i sin vudering. Dette giver dig et mere nuanceret indblik i din kropskompostion.

Dexa Bodyscan sammenstiller scanningsresultater med data i NHANES databasen. Dataen i databasen er korrigeret for alder, køn og etnicitet. Aldersvariationen i databasen er 8 til 85 år og omfatter over 20.000 mennesker fra USA. Databasens information stammer fra 2008 og 2012.

Læs mere om Dual Energy X-Ray Absorptiometry Referenceværdier for kropssammensætning fra NHANES

Percent Body Fat (PBF)

Percent Body Fat (PBF) eller procenten af kropsfedt er den procentvise andel af din kropsvægt, der udgøres af fedtvæv.

Bruges til at vurdere din generelle fedtprocent og potentielle sundhedsrisici. Den anbefalede fedtprocent varierer efter alder og køn, og er for kvinder mellem 21%-36% (afhængigt af alder) og for mænd mellem 8%-25% (afhængigt af alder) baseret på officielle WHO guidelines.

Læs mere om sunde procentdele af kropsfedt: en tilgang til udvikling af retningslinjer baseret på kropsmasseindeks

T-score

T-scoren er en statistisk måde at beregne om, eller i hvor høj grad, din Bone Mineral Density (BMD) måling afviger fra Peak Reference (aldersgruppe af 20-29 årige), hvor knogledensiteten anses for at være størst. En BMD T-score højere end -1 er normalt. Er T-scoren under -2,5 anbefales en osteoporosescanning, da det antyder en lav knogledensitet og større ricisi for knoglebrud.

Læs mere om knogleskørhed

Læs mere om osteoporose

Talje-hofte ratio

Fedtfordelingen på kroppen angives af forholdet mellem fedtprocenten omkring talje og hofter. Ratio over 1 betyder mere taljefedt, under 1 betyder mere hoftefedt, og ratio på 1 angiver ligelig fordeling.

Øget taljefedt er generelt forbundet med højere risiko for sundhedsproblemer som fedtlever, diabetes og hjerte-karsygdomme. Dog er den samlede fedtmasse i kroppen også vigtig at overveje, ikke kun taljefedtet.

Læs mere om sammenslutning af android til gynoid fedtforhold med ikke-alkoholisk fedtleversygdom: en tværsnitsundersøgelse

Læs mere om central fatness and risk of all cause mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of 72 prospective cohort studies

Young normal

Young normal dækker over data fra 20-29 årige. En aldersgruppe hvor flere fysiologiske parametre topper, blandt andet knogledensiteten.

Z-score

Z-scoren er en statistisk måde at beregne hvor din Bone Mineral Density (BMD) måling ligger i forhold til gennemsnittet af jævnaldrende af dit køn.

En Z-score på 0, svarer til gennemsnitlig BMD for din alder. Z-score under 0 betyder, at man ligger i den halvdel med lavest BMD for ens alder, og jo lavere et tal under 0, jo lavere BMD. Z-score over 0 betyder, at man ligger i den øvre halvdel af BMD for ens alder, og jo højere et tal over 0, jo højere BMD.

Det siger vores andre klienter

"Hvor er det ærgerligt, at jeg ikke startede med en scanning inden jeg begyndte mit vægttab, det ville ha givet mig muligheden for et startpunkt"

- Lene Nielsen

“Det har været en fed oplevelse og vi har besluttet, at nu skal min mand også scannes”

- Lene Nielsen

Havde en vildt god oplevelse til scanningen i går. Det absolut sødeste personale og en utrolig behagelig oplevelse.

- Cirkeline Ask

Det er interessant at se den person, der gemmer sig inden under fedtet

- Andrew

"Det har flyttet noget i min selvopfattelse at se det her. Det er så evident, som det kan blive."

- Andrew

Nogle af tallene er fede og nogen af dem er en våd klud i hovedet

- Andrew